Lavt jern nivå, så hva gjør jeg nå.

Jeg tok masse blodprøver hos fastlegen den 05.01.17. Nesten alle prøvene var bra bortsett fra prøven for jernlageret i kroppen. Ferritin nivået mitt var på 6. Noe som er alt for lavt. Så derfor var jeg tilbake hos fastlegen i dag.

Klar for en sprøyte med jerntilskudd

 

Så her kommer litt om hva som er normalmålene for ferritin.

 • Menn: 25?200 µg/L
 • Kvinner: 15?150 µg/L

Men dette kan variere noe med den analysemetoden som det aktuelle laboratoriet bruker.

Normale voksne har ca 3-4 g jern i kroppen. 60-70% av dette finnes i hemoglobinet i de røde blodcellene. Resten finnes lagret i lever, milt og beinmarg. Jernet som lagres bindes til spesielle lagringsproteiner, og det viktigste er ferritin. Under normale forhold er konsentrasjonen av ferritin i blod samsvarende med konsentrasjonen inne i kroppens celler, og verdien av ferritin blir derfor et godt mål for kroppens totale jernlager (jerndepot).

Jeg har vært sliten i det siste og ikke orket alt jeg ønsker. Dette kan kanskje skyldes det lave jernlageret jeg har, så får håpe behandlingen hjelper. For har så mye jeg vil gjøre som jeg ikke orker og skal jeg komme i mål med prosjekt2017. Må jeg snart komme i gang igjen. Men gir ikke opp, for vet at det kommer utfordringer når man prøver å endre måten man lever på. Og med god støtte skal jeg gjøre mitt for å komme i mål.

Det har vært lavt over en lengre periode, selv om jeg har tatt jerntabletter hver eneste dag. Jeg har derfor vært i gjennom flere undersøkelser. Fastlegen har undersøkt om jeg har blod i urin og avføring, samt at jeg har tatt vevsprøver fra tarmene for å sjekke om jeg har cøliaki. Alle disse prøvene har vært negative, men ferritin nivået mitt vil ikke opp. Så får vi se hva som er grunnen til at nivået ikke vil opp. Skyldes det at jeg går ned i vekt, noe jeg driver aktivt med. Eller er det noe galt med kroppen min?

Slik ser pakningen på sprøytene ut.

 

Så etter de siste blodprøvene syntes fastlegen at vi skal prøve å sette jernsprøyter. Noe jeg syntes var en smart ide. I dag var jeg derfor på nytt besøk hos fastlegen for å sette den første sprøyten med CosmoFer 50 mg. Skal komme en gang i uken de neste fem ukene og for å sette en sprøyte i uken, så får vi håpet dette hjelper.

Innholdet, som må trekkes opp i en sprøyte

 

Her kommer litt om jernmangel.

Jernmangel er den mest utbredte mangeltilstand i verden etter protein-mangel. I Norge har hver sjuende kvinne i fruktbar alder jernmangel. Men også barn, eldre, gravide, blodgivere og personer som slanker seg er utsatt for å få jernmangel.

Jernmangel er en tilstand hvor lagrene som utgjør kroppens forråd av reservejern er redusert eller i ferd med å tømmes. Jernmangelanemi oppstår når lagrene er så små at kroppen ikke klarer å produsere nok Hemoglobin til å opprettholde en normal blodprosent. De røde blodlegemene inneholder hemoglobin som kjemisk er bygget opp med en jernholdig kjerne (hem) og omgitt av fire proteingrupper (globiner). Blodprosenten varierer med alder og kjønn. Barn har anemi når hemoglobin-verdien er lavere enn 11. Kvinner har anemi ved verdier under 12 og menn under 13. Blodprosent er en betegnelse som ikke lenger er vanlig brukt i det medisinske fagspråk. En blodprosent på 100 svarer til en Hemoglobin-mengde på 14,8 gram pr. 100 ml blod. Anemi (blodmangel) kan ha flere forskjellige årsaker som for eksempel vitamin-B-12-mangel, folinsyremangel, sykdom i benmargen eller økt nedbrytning av blodet. Den absolutt hyppigste årsak er imidlertid jernmangel.

Forekomst

En ny  studie har vist at ca. 15 % av kvinner i menstruerende alder har jernmangel. Hos barn i 1 – 2 års alderen er det 10 – 20 % som har små jernlagre. Når det gjelder barn i skolealder, er det vist at opp til 30 % av ung-domsskoleelevene har jernmangel.

Årsaker til jernmangel

Jernmangel kan oppstå på tre forskjellige måter:

 • økt tap av jern
 • økt behov for jern
 • for lavt inntak av jern.

Økt blodtap som årsak til jernmangel forekommer oftest hos kvinner med kraftige menstruasjonsblødninger. Blodtapet kan også skje langsomt via tarmkanalen uten at dette merkes. Blodet skilles ut med avføringen og påvises ved en enkel laboratorie-undersøkelse. Blodtap som gir jernmangel kan også skje gjennom urinveiene. Urinen kan ser normal ut eller ha en rødlig farge. I mikroskop sees da røde blodlegemer i urinen. Blodgivere vil ha økt risiko for å utvikle jernmangel fordi de “taper” blod regelmessig. Derfor gies det rutinemessig jerntabletter etter hver blodgivning.

Økt jernbehov har barn som vokser, gravide og ammende kvinner. For disse gruppene er det viktig å sikre at jerninntaket er tilstrekkelig. Beregninger har vist at totalt medfører graviditeten et ekstra jernbehov på 7-800 mg. Dette må dekkes ved økt opptak fra kosten, ved mobilisering av jern fra jernlagrene og ekstra tilskudd.

For lavt jerninntak kan skyldes feilernæring eller for lavt kalori-inntak. Feilernæring er en vanlig årsak til jernmangel hos tenåringer som lever på pølser, hamburgere og chips. For lavt kalori-inntak forekommer oftest hos eldre og hos dem som slanker seg. Når matinntaket er lite, kan jerntilførselen også bli for liten selv om kosten er riktig sammensatt.

Sykdomstegn

Ved jernmangel uten anemi er det noe usikkert hvilke plager man får. Enkelte studier har vist at selv en lett grad av jernmangel kan virke negativt både på fysisk og psykisk arbeidsevne, muligens som følge av nedsatt aktivitet av jernavhengige enzymer. Enkelte kvinner kan selv merke at de har lave jernlagre ved at de blir mer trette og uopplagte.

Jernmangelanemi kan gi en rekke ukarakteristiske plager. Blekheten er spesielt godt synlig i håndflatene og på baksiden av nedre øyelokk. Neglene kan forandres med langsgående furer og ømme sprekker kan også oppstå i munnvikene. Hodepine, svimmelhet og øresus forekommer ofte. Ved ekstreme tilfelle kan anemi medføre tungpustethet og rask puls. Likeledes kan kvinner miste menstruasjonen. I særegne tilfelle kan hunger etter spesielle matsorter oppstå, for eksempel voldsom lyst på havregryn. Eller  avispapir som jo ikke akkurat regnes som menneskeføde.

Hvordan kan jernmangel påvises?

Det er lett å stille diagnosen jernmangel og jernmangelanemi. Måling av Hemoglobinkonsentrasjonen er en enkel laboratorieprøve for påvisning av anemi (se over). Jernmangel bestemmes ved å undersøke konsentrasjonen av ferritin i blodet. Ferritin er et protein som avspeiler mengden av lagret jern i lever, milt og benmarg. Lav ferritin i blodet betyr små jernlagre. Verdier under 10 – 20 betyr at jernlagrene er for små.

Hva kan du gjøre selv?

Et variert kosthold rikt på jern er nødvendig for å opprettholde tilstrekkelige jernlagre. De viktigste kostkildene for jern er:

 • kjøtt, blod, innmat – ca. 20%
 • kornvarer – 30 – 35%
 • frukt/grønnsaker,poteter, fisk.

Jernopptaket fra tarmen påvirkes av ulike matsorter. C-vitamin og kjøtt fremmer jernopptaket mens te, kaffe, melk, og egg hemmer opptaket. Et godt råd er å drikke et glass juice ved inntak av ekstra jerntilskudd eller sammen med jernrik mat. Hvis du har tegn til jernmangel/anemi eller kjenner til at du har et økt jernforbruk (f.eks. store menstruasjonsblødninger) bør du kontakte lege for å undersøke Hemoglobin- og Ferritin-innholdet i blodet.

Legebehandling

Dersom jernmangel/anemi påvises, vil legen din undersøke årsaken til dette (se over). Behandlingen vil rette seg mot årsaken hvis mulig, for eksempel kirurgisk behandling av store menstruasjonsblødninger eller blødning fra mage/tarmkanalen. I tillegg vil legen gi deg informasjon om kosthold og anbefale ekstra jerntilskudd.

Det finnes to hovedgrupper av jerntabletter; hemjern og non-hemjern. Til nå har non-hemjernet vært mest benyttet fordi det er effektivt og lett å produsere. Denne type jern taes dårligere opp i kroppen og enkelte får bivirkninger i form av kvalme, magesmerter og løs eller hard avføring. Hemjernet taes bedre opp og gir mindre bivirkninger. Ved en sikker jernmangelanemi må oftest non-hemjern benyttes. Ved forebygging av jernmangel er hemjernet tilstrekkelig i de fleste tilfeller.

Jernsprøyter må benyttes til dem som ikke evner å suge opp nok jern fra tarmen. Sprøytene kjøpes på resept og må settes av lege. Ti doser er vanligvis tilstrekkelig for å fylle opp igjen tomme jernlagre. Fordi gravide er spesielt utsatt for å utvikle jernmangel i løpet av svangerskapet eller ammeperioden, blir Ferritin målt ved første svangerskapskontroll. Behovet for ekstra jerntilskudd blir vurdert ut fra verdien på denne prøven.

Det er viktig å være klar over at jern er et stoff som i store doser kan være skadelig, spesielt hos barn. For 2 – 3 åringer kan inntak av 4 – 5 jerntabletter (100mg) medføre forgiftninger. Jerntabletter skal derfor oppbevares utilgjengelig for barn. Voksne skal heller ikke ta jerntabletter “for sikkerhets skyld” da dette kan være uheldig dersom jernlagrene er fulle.

Denne informasjonen er henter fra sidene nhi.no og sinnetshelse.no

Så legger med link til sidene:

http://nhi.no/livsstil/helseopplysning/prover-og-svar/ferritin-hva-er-det-3055.html

http://www.sinnetshelse.no/helsenyttarkivet/artikler/jernmangel.htm

#mittlivmedas #bekhterev #vektnedgang #ferritin #jernmangel #jernlager #sprøyte #cosmofer #fastlege #sliten #lavtjernnivå #blogg #prosjekt2017

2 kommentarer

  Legg igjen en kommentar

  Obligatoriske felt er merket med *

Siste innlegg